In mei’ 1988 startte een eerste plusklas (dansles) onder leiding van Ronny in een andere squaredansclub ( The Swinging Posse) en die studeerde af in '1989'

Maar de interesse naar dit niveau brokkelde af, er waren te weinig dansers in 'The Swinging Posse' om het niveau te kunnen blijven dansen.

In 1992 na de jamboree dachten waarom starten we geen club op vrijdag voor heel Antwerpen.

Het was een succes, dansers die ook het plus niveau  te dansen kwamen samen, en zo is op 10/11/1992 de Pa-radise dancers voor de eerste keer gestart met te dansen in het clublokaal van de ATB Natuurvrienden Edegem. Het niveau ging van plus naar A1 en dan naar A2

Spijtig genoeg verdwenen er steeds meer clubs die de basic- en mainstream cursus gaven en zat er niets ander op dan ook dat niveau te geven.

A1 en A2 wordt intussen niet veel meer gedanst, de andere niveaus gaan nog door.

Intussen zijn we al 20+ jaren bezig en hopen we dit nog lang te kunnen doen.