Nu heeft men wel beseft dat indien men het squaredansen levendig wenst te houden men niet bij de pakken kan blijven zitten. Squaredansen wordt momenteel over de ganse wereld beoefend en is in werkelijkheid één van de modernste dansvormen geworden die er bestaat. Er is een organisatie “CALLERLAB” die voortdurend probeert om verbeteringen aan te brengen. Dansleiders over heel de wereld kunnen hiervan lid worden. Het moderne squaredansen is opgebouwd uit meerdere dansniveaus. Het eerste niveau is de Basic en bestaat uit een 48 tal dansfiguren, het 2de niveau is de Mainstream :een 20 tal figuren. Het volgende niveau is de Plus met nog een 28 fguren en zo kan men doorgaan met Advanced 1, Advanced 2, Challenge, …., Super Challenge. In Europa is het hoogste niveau waarop wordt gedanst het Challenge plateau. Maar het plateau waar overal het meest op wordt gedanst wordt is het Mainstream plateau. 75 % van alle dansers dansen mainstream.
Callerlab sleutelt regelmatig aan de figuren verplaatst ze van niveau of kijkt welke niet meer gedanst kunnen worden.